Ceder

Ceder is gevestigd in basisschool de Ceder en is onderdeel van interconfessioneel kindcentrum de Ceder. Gezamenlijk creëren zij een rijke sociale omgeving voor alle kinderen in de wijk Kersenboogerd. De Ceder is vlakbij sporthal de Kers, het Willem Wiese Park en Natuurpark Mak Blokweer. 

Ceder biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar en is geopend van 7:00 tot 18:30 uur. 

Op de website van het LRK zijn de GGD-rapporten van KDV de Ceder en van BSO de Ceder.

Ceder is onderdeel van Stichting Kinderopvang West-Friesland.

 
Rondleiding Kosten berekenen

Kinderdagverblijf

De Ceder biedt op het kinderdagverblijf een ochtendarrangement aan van 7:00 tot 14:15 uur voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Dit ochtendarrangement sluit aan bij het continurooster van school. De kinderen op het KDV kunnen zo op dezelfde tijd als hun oudere broer of zus naar huis.
Uiteraard kunnen kinderen ook van 7:00 tot 18:00 uur opgevangen worden.

Peutergroep

De peutergroep van de Ceder bereidt kinderen van 2 tot 4 jaar voor op de basisschool.
Door de nauwe samenwerking met de kleuterklassen van basisschool de Ceder is de overstap naar deze basisschool vertrouwd voor de kinderen.

De peutergroep is op schooldagen geopend van 8:30 tot 12:30 uur voor kinderen van 2 tot 4 jaar en biedt vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) aan peuters vanaf 2,5 jaar.

Tijdens schoolvakanties is de peutergroep gesloten.

Buitenschoolse opvang

Kinderen van 4 tot 9 jaar zijn welkom op BSO de Ceder.
Doordat de BSO in basisschool de Ceder zit, kunnen zij al snel zelfstandig naar de BSO komen. Met voldoende tijd, ruimte en aandacht voor elkaar wordt er een gezellige en vertrouwde sfeer gecreëerd. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten werken intensief samen met elkaar, waardoor de afstemming tussen onderwijs en opvang sterk is.

Jeugdhonk

Het Jeugdhonk is er speciaal voor kinderen vanaf 9 jaar.
Zij hebben een andere behoefte dan jongere kinderen, waar op het Jeugdhonk op ingespeeld kan worden. Eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap zijn belangrijke onderdelen op het Jeugdhonk. In de vakanties komen alle kinderen van 9 jaar en ouder uit de Kersenboogerd naar het Jeugdhonk.

Onderwijs

"Het zijn de wortels die de boom doen groeien!"

Wij zien in ons onderwijs het kind, van 4 tot 12 jaar, als geheel. Wij willen onze leerlingen in hun algemeenheid voorbereiden op het leven. Wij zijn daarom niet alleen gericht op de verstandelijke ontwikkeling (rekenen, taal en spelling). Wij besteden net zo goed aandacht aan de ontwikkeling van creativiteit (beeldende vorming en muziek). Ook de emotionele ontwikkeling en het verwerven van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden (filosofie, drama, bewegingsonderwijs, biologie, techniek enz.).
Door dit complete aanbod, dragen wij bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Zo zorgen wij voor de overdracht van maatschappelijke en culturele gebruiken. En bereiden wij onze leerlingen voor op deelname aan onze samenleving.
 

Rondleiding

Cookie instellingen